Signal Subscriber
Cách tiến hành đầu tư
#
Cs
2 phút đọc
19/10/2023
238
0
0

Các bước đầu tư 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bạn đăng nhập vào trang www.fxce.com, chọn mục [Nhà Giao Dịch].

Danh sách các [Nhà giao dịch] được hiển thị, bạn có thể tìm kiếm người đáng tin cậy trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Bước 2: Chọn Nhà Giao dịch

Chọn vào [Nhà Giao Dịch] mà bạn muốn đầu tư, chọn mục [Đầu Tư]

  + Chọn mục [Đầu tư]

  + Mục [Enable copying] kích hoạt cho phép mua tín hiệu. 

  + [Tài khỏan đầu tư] : Chúng ta có thể chọn tiền ở ví giao dịch hoặc ví chính để tiến hành đầu tư, sau đó nhập số tiền bạn muốn đầu tư cho tài khoản này.

Bước 3: Lựa chọn dạng Sao chép và tỷ lệ Sao chép

Theo như hình minh họa ở trên thì nhà giao dịch thiết lập phương thức thu phí 20% dựa trên lợi nhuận, điều đó có nghĩa khi nhà giao dịch có lãi dựa trên số vốn đầu tư của bạn, thì nhà giao dịch sẽ nhận được 20% trên số lãi đó.

  • [Mục tái đầu tư] : Khi hết thời hạn đầu tư như đã thiết lập thì hệ thống sẽ tự động đầu tư tiếp cho nhà giao dịch qua chu kỳ mới. 
  • [Theo tỉ lệ số dư]: Khi chọn sao chép theo tỷ lệ số dư , người mua tín hiệu đồng ý tất các các lệnh giao dịch được sao chép với khối lượng tỷ lệ thuận theo tỷ lệ số dư tài khoản của người mua tín hiệu với tài khoản người bán tín hiệu nếu nhập [Tỷ lệ sao chép] 100%.

Ví dụ: Tài khoản bán tín hiệu vốn $1.000, tài khoản mua tín hiệu vốn $100 . Nếu chọn theo tỷ lệ số đư 100% => Tài khoản bán tín hiệu vào 1lot thì tài khoản mua tín hiệu vào 0.1lot

  • [Theo tỉ lệ khối lượng]: Khi chọn sao chép theo tỉ lệ khối lượng, người mua tín hiệu đồng ý tất cả các lệnh giao dịch được sao chép với khối lượng tương đương tài khoản bán tín hiệu nếu nhập [Tỷ lệ sao chép] 100%.

Ví dụ : Tài khoản bán tín hiệu vốn $1.000, tài khoản mua tín hiệu vốn $100. Nếu chọn theo tỷ lệ khối lượng 100% => Tài khoản bán tín hiệu vào 0.1lot thì tài khoản mua tín hiệu vào 0.1lot

  • Ở mục [Làm tròn mặc định], bạn có thể bấm vào chọn [Làm tròn lên] hoặc nếu không chọn, hệ thống sẽ mặc định làm tròn xuống khối lượng.

  • [Tỷ lệ sao chép] cho phép người mua tín hiệu có thể chỉ sao chép thấp nhất 0.1 lần hoặc cao nhất x5 lần khối lượng giao dịch (điền giá trị 10%-500%)

    Sau khi hoàn tất các thông số, bấm [Đầu tư]để kết thúc quá trình.

 

ic-comment-blueBình luận
#