Contest Organizer
Cách tính các loại phí và giá trị giải thưởng của một cuộc thi
#
Cs
3 phút đọc
24/10/2022
42
0
0

Để biết cách tính tổng giải thưởng của một cuộc thi, giải thưởng từng vòng thi, ta cần tìm hiểu trước các loại phí và khoản tài trợ.

1. Phí tham gia ($FXCE)

Khi tạo một cuộc thi, Organizer có thể thiết lập mức phí đăng ký tham gia (không bắt buộc), khoản phí này sẽ được người tham gia thi thanh toán ngay khi đăng ký.
Ví dụ:

  • Phí tham gia là 10 FXCE, tổng có 10,000 người tham gia đăng ký thi.
  • Vậy tổng phí dự thi sẽ là 1000*10 = 100,000 FXCE.

2. Phí tổ chức ($FXCE)

Phí tổ chức do Organizer thiết lập với giá trị <= 50% tổng mức phí tham gia. Phần phí này Organizer sẽ được nhận tự động trước khi phần thưởng giải chung cuộc được gửi đi. Các Moderator không có quyền nhận phần phí này.

  • Phí tổ chức là 10%
  • Vậy organizer sẽ nhận về 100,000*10% = 10,000 FXCE

3. Phí hệ thống (%)

Phí hệ thống mặc định là 1% trên phí tham gia, khoản phí này sẽ được thanh toán tự động cho hệ thống mỗi khi có người đăng ký tham gia thi.

  • Phí hệ thống là 100,000*1% = 1000 FXCE

4. Khoản tài trợ ($FXCE)

Khi tạo cuộc thi trên FXCE Arena, Organizer có thể nhận tài trợ từ các nhà tài trợ cuộc thi. Organizer sẽ không được thu phí từ tiền tài trợ, toàn bộ sẽ nằm trong pool giải thưởng dành cho người tham dự.

Ví dụ: Tổng tài trợ cho cuộc thi này là 50,000 FXCE.

Xem hướng dẫn tài trợ cho cuộc thi.

5. Tổng giá trị giải thưởng ($FXCE)

Vậy tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lúc này sẽ được tính theo công thức sau:

Tổng giá trị giải thưởng = Tổng phí tham gia - Phí tổ chức - Phí hệ thống + Tổng tài trợ

Với ví dụ này, Tổng giá trị giải thưởng sẽ là: 100,000-10,000-1000 + 50,000 = 139,000 FXCE

6. Tỷ lệ giải thưởng (%)

Khi cài đặt tỷ lệ giải thưởng cho các vòng  thi và giải chung cuộc, tỷ lệ giải thưởng này được tính dựa vào tổng giá trị giải thưởng.

  • Tỷ lệ giải thưởng cho top 10 vòng 1 của cuộc thi là 20%
  • Mỗi người trong top này sẽ nhận được: (139,000*0.2)/10 = 2780 FXCE

7. Phí kích hoạt cuộc thi (FXCE)

Sau khi tạo xong các thông tin cũng như thể lệ về cuộc thi, cuộc thi của bạn sẽ ở dạng bản Nháp, bạn cần chuyển trạng thái từ Pending sang Live để kích hoạt cuộc thi. Sau khi kích hoạt, cuộc thi của bạn sẽ hiển thị trên "Danh sách cuộc thi", nhờ đó người dự thi có thể tìm thấy và đăng ký thi.

Phí kích hoạt là 10 FXCE.

***Lưu ý: Trường hợp tất cả các tài khoản đăng ký tham gia thi đều bị loại trước khi bắt đầu cuộc thi (do tiêu chí loại của cuộc thi) hoặc Organizer (hoặc Moderator) gửi email yêu cầu hủy cuộc thi, thì hệ thống sẽ tự động hoàn lại phí đăng ký cho người tham gia, khoản tài trợ cho các nhà tài trợ, cũng như 10 $FXCE phí kích hoạt cho người đã trả phí kích hoạt.

ic-comment-blueBình luận
#