Trading Analysis
Chỉ số Thời Gian Phục Hồi (tháng)
#
Support
1 phút đọc
05/07/2024
32
0
0

Chỉ số thời gian phục hồi (tháng) là một chỉ số phân tích quan trọng trong giao dịch tài chính, giúp đánh giá hiệu suất giao dịch của một tài khoản hoặc chiến lược giao dịch cụ thể. Chỉ số này đo lường khoảng thời gian cần thiết để tài khoản hồi phục sau khi chạm mức EDD (Equity Drawdown) cao nhất trong quá trình giao dịch.

Công thức tính:

Thời gian phục hồi (tháng)= EDD * Số tháng giao dịch / Tổng Lãi

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Xác định Tổng Lãi: Trước tiên, xác định tổng lợi nhuận của tài khoản trong suốt thời gian giao dịch như hình bên dưới.                   
  2. Tính toán số tháng giao dịch: Xác định tổng số tháng giao dịch, mỗi tháng được tính là 30 ngày và không làm tròn (ví dụ: 8.1 tháng).
  3. Xác định EDD: Lấy giá trị EDD từ tài khoản của bạn trên nền tảng giao dịch như minh họa bên dưới.           

Đánh giá Kết quả:

  • Thời gian phục hồi (tháng) > 6: Hiệu suất kém, chiến lược giao dịch cần xem xét lại.
  • Thời gian phục hồi (tháng) < 6: Hiệu suất tốt, tài khoản này đáng để đầu tư.

Ví dụ:

  • Thời gian giao dịch: Từ 01/01/2020 đến 04/11/2022 (tương đương 34.1 tháng)
  • Tổng lợi nhuận: 4354.29$
  • EDD: 571.88$

=> Thời gian phục hồi (tháng) = 571.88 x 34.1 / 4354.29 = 4.478 

 

 
ic-comment-blueBình luận
#