Contest Organizer
Hệ số điểm tài khoản (Score multiplier) là gì ?
#
Cs
2 phút đọc
24/10/2022
175
0
0

Hệ số điểm tài khoản là gì?

Hệ số điểm tài khoản (Score multiplier) được dùng để tăng điểm gain score của tài khoản thi nhằm mục đích tạo sự công bằng khi các tài khoản giao dịch tham gia thi với số dư khác nhau. Khi nhân Hệ số tài khoản (Multiplier) với Tăng trưởng vốn (%Gain) của tài khoản giao dịch, sẽ tính ra được Điểm tăng tưởng vốn (%Gain score). Điểm này dùng để xét xếp hạng giải thưởng.

Ví dụ: Lợi nhuận tài khoản thi của bạn là 500u. Tổng vốn bạn đã nạp là 1000u. Hệ số điểm tài khoản tương ứng trong cuộc thi là "× 2"

  • Gain là 500/1000*100% = 50%
  • Gain score là 50% * 2 = 100%
  • 100% sẽ là số điểm được dùng để xét xếp hạng giải thưởng theo cơ cấu giải hưởng đã thiết lập.

Với mỗi cuộc thi sẽ có cấu trúc hệ số khác nhau, tùy vào thiết lập bởi người tạo cuộc thi. Người tổ chức cuộc thi sẽ cài đặt hệ số nhân theo tiêu chí tổng số tiền đã nạp của tài khoản tham gia thi.

Với người tham gia thi, bạn có thể kiểm tra thông tin mô tả hệ số điểm trong phần giới thiệu cuộc thi. 

Gain (%) * Multiplier = Gain Score (%)

Hệ số điểm tài khoản của cuộc thi COLOSSEUM 2022 trên FXCE Arena

Tại sao Score multiplier mang lại công bằng giữa các tài khoản thi?

Nhà giao dịch tham gia COLOSSEUM 2022 có thể nạp linh hoạt số dư vào tài khoản dự thi miễn cao hơn mức tối thiểu 50$. Cộng với việc mỗi nhà giao dịch có phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro riêng dẫn đến sự mất cân bằng tăng trưởng lợi nhuận giữa các tài khoản.

Các nhà giao dịch theo số dư lớn có xu hướng quản lý rủi ro chặt chẽ hơn khiến phần trăm tăng trưởng thấp hơn các tài khoản số dư thấp nhưng lại giao dịch với khối lượng cao. Với mong muốn chạy đua thứ hạng, các nhà giao dịch dễ bị dao động khiến vào lệnh quá mức, vi phạm nguyên tắc quản lý rủi ro, v.v.

Hệ số điểm tài khoản (Score multiplier) đóng vai trò như một giải pháp cân bằng tăng trưởng giữa các tài khoản dự thi. Mỗi mốc số dư dự thi sẽ tương ứng với một hệ số xuyên suốt cuộc thi nhằm tính Điểm tăng tưởng vốn cuối cùng. Cuộc thi sẽ có môi trường cạnh tranh công bằng khi tăng trưởng lợi nhuận ở những tài khoản lớn sẽ có giá trị không thua kém các tài khoản nhỏ.

ic-comment-blueBình luận
#