Signal Subscriber
Hoàn phí hoa hồng
#
Support
1 phút đọc
20/05/2024
51
0
0

Khi nhà giao dịch sử dụng liên kết của một nhà môi giới để đăng ký tài khoản và giao dịch, nhà giao dịch sẽ được hoàn lại một phần phí hoa hồng đã trả khi thực hiện giao dịch theo tỷ lệ mà nhà môi giới thiết lập. Khoản tiền được hoàn này tính bằng cách nhân số tiền hoa hồng mà nhà môi giới nhận được với tỷ lệ phần trăm hoàn phí đã được cài đặt từ nhà môi giới. Hệ thống sẽ tự động tính toán và thanh toán tiền hoa hồng cho nhà môi giới cũng như hoàn phí cho nhà giao dịch vào ngày tiếp theo sau khi giao dịch được đóng hoàn toàn vào ngày trước đó.

Các bước cài đặt phần trăm hoàn phí dành cho nhà môi giới:

Bước 1: Vào phần “Quản lý giới thiệu”

Bước 2: Chọn phần “Báo cáo”

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng như hình và sau đó điều chỉnh phần trăm bạn muốn hoàn trả cho nhà giao dịch.

Đối với nhà môi giới, phần phí được hoàn cho các nhà giao dịch thể hiện chi tiết ở mục “Hoa hồng của tôi”.

Bạn có thể tìm kiếm số tài khoản khách hàng để lọc ra những giao dịch được hoàn phí của riêng khách hàng đó.

ic-comment-blueBình luận
#