Security & Login
Hướng dẫn đăng ký tài khoản FXCE
#
Cs
1 phút đọc
13/10/2022
1 179
0
0

Bước 1: Truy cập vào trang web

Truy cập vào trang web www.fxce.com và nhấp chọn [TẠO TÀI KHOẢN]  trên màn hình.

9.png

Bước 2: Điền thông tin đăng ký

Cửa sổ đăng ký tài khoản hiển thị, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin gồm:

  • Email
  • Tên người dùng: Tên hiển thị tài khoản của bạn, không thể thay đổi.
  • Mật khẩu : Gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, số và dài 8-30 ký tự.
  • Nhấp chọn 3 mục thỏa thuận về điều kiện mở tài khoản như hình. 
  • Cuối cùng, nhấp chọn [TẠO TÀI KHOẢN] để hoàn tất các bước khởi tạo tài khoản.

11.png

Bước 3: Xác thực email

Hệ thống sẽ gửi email Xác thực đăng ký tài khoản đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Bạn vui lòng kiểm tra email và nhấp vào mục [Xác thực tài khoản] để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản FXCE.

mceclip0.png

Lưu ý: Email sẽ có hiệu lực trong một (1) tiếng kể từ khi nó được gửi đi. Nếu link xác thực hết hạn, vui lòng nhấn vào "Gửi lại" trên màn hình của trang web.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập tài khoản bằng cách nhấp vào [Đăng nhập ngay] trên email Xác thực thành công hoặc trên web www.fxce.com.

mceclip1.png

***Lưu ý:

  • Vui lòng kiểm tra tất cả các hòm thư bao gồm hòm thư chínhxã hộiquảng cáo và hòm thư rác.
  • Trường hợp không nhận được email có thể do lỗi mail đầy dung lượng, người dùng có thể tăng giới hạn dung lượng hộp thư hoặc xóa bớt thư không cần thiết (bao gồm cả hòm thư rác) để giảm dung lượng hộp thư.
ic-comment-blueBình luận
#