Power Block Game
Hướng dẫn kiểm tra kết quả quay số
#
Cs
1 phút đọc
18/10/2022
9
0
0

Bước 1: Truy cập phần Lịch sử quay số tại: www.powerblock.fxce.com/result  

Bước 2: Tìm kiếm kỳ quay số cần kiểm tra. Mỗi con số trong dãy Power Block sẽ có 1 dãy Txn Hash đi kèm, sao chép mã này để kiểm tra kết quả.

Bước 3: Truy cập https://polygonscan.com/address/0xf56616fa0515483d2e853baba9da152cf239e9be và dán mã Txn Hash vào ô tìm kiếm.

Bước 4: Ở mục Overview, nhấn vào [See more] 🡪 Tìm đến hàng [Input Data] 🡪 Nhấn [Decode Input Data] 🡪 Sao chép dãy số ở cột [Data].

Bước 5: Quay lại giao diện hợp đồng, chọn mục [Contract] 🡪 [Read Contract] 🡪 Dán dãy số Input Data đã tìm thấy ở bước 4 vào ô [userProvidedSeed (uint256)] 🡪 Nhấn [Query].

Bước 6: Dãy số ngẫu nhiên khi thực hiện quay số sẽ hiện ra. Hai chữ số cuối của dãy này đem chia cho 2 và làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ là kết quả Power Block bạn cần kiểm tra.

ic-comment-blueBình luận
#