Power Block Game
Jackpot Pool đến từ đâu
#
Cs
1 phút đọc
18/10/2022
10
0
0

Giải Jackpot của Power Block được hình thành bằng cách trích một phần phí hoa hồng trên mỗi giao dịch của trader trên nền tảng FXCE Social Trading và 60% tiền bán vé tạo nên. Chi tiết cách trích phí hoa hồng trên mỗi giao dịch:

Số tiền hoa hồng được trích này sẽ được quy đổi ra FXCE Token theo giá bán của token trên nền tảng FXCE P2P Trading, tích lũy và tạo nên giải thưởng Jackpot.

ic-comment-blueBình luận
#