Contest Organizer
Những điều Organizer cần lưu ý khi mở một cuộc thi
#
Cs
6 phút đọc
24/10/2022
37
0
0

1. Về điều kiện mở cuộc thi

Bạn không thể tạo thêm cuộc thi khi có một cuộc thi đang ở trạng thái Pending. Bạn cần kích hoạt cuộc thi đó thì mới có thể tạo thêm cuộc thi.

2. Về thời gian trong cuộc thi

 • Thời gian bắt đầu cuộc thi được mặc định là thời gian bắt đầu vòng 1.
 • Thời gian kết thúc cuộc thi được mặc định là thời gian kết thúc vòng cuối cùng.
 • Thời gian của các vòng thi bắt đầu từ 00:00:00 ngày bắt đầu đến 23:59:59 ngày kết thúc (theo giờ server).
 • Thời gian bắt đầu của vòng tiếp theo không thể trước thời gian kết thúc của vòng trước đó.

3. Thiết lập cuộc thi

 • Việc thiết lập thông tin giới thiệu cuộc thi là bắt buộc.
 • Việc thiết lập thể lệ và cơ cấu giải ở các vòng và giải chung cuộc là bắt buộc.
 • Việc thiết lập Trader's Guard là tùy chọn. Organizer có thể cài đặt Trader's Guard để thiết lập các quy tắc, quy định của cuộc thi. Trader's Guard không được sử dụng với mục đích loại tài khoản thi. Các tiêu chí loại tài khoản thi sẽ được cài đặt ở mục cài đặt thể lệ cho giải từng vòng và giải chung cuộc.
 • Tất cả các thông tin được thiết lập sẽ không thể chỉnh sửa sau khi kích hoạt cuộc thi (chuyển trạng thái từ Pending sang Live).

4. Về các loại phí và tổng giải thưởng

Để biết cách tính tổng giải thưởng của một cuộc thi, giải thưởng từng vòng thi, ta cần tìm hiểu trước các loại phí và khoản tài trợ.

a. Phí tham gia ($FXCE)

Khi tạo một cuộc thi, Organizer có thể thiết lập mức phí đăng ký tham gia (không bắt buộc), khoản phí này sẽ được người tham gia thi thanh toán ngay khi đăng ký.
Ví dụ:

 • Phí tham gia là 10 FXCE, tổng có 10,000 người tham gia đăng ký thi.
 • Vậy tổng phí dự thi sẽ là 1000*10 = 100,000 FXCE.

b. Phí tổ chức ($FXCE)

Phí tổ chức do Organizer thiết lập với giá trị <= 50% tổng mức phí tham gia. Phần phí này Organizer sẽ được nhận tự động trước khi phần thưởng giải chung cuộc được gửi đi. Các Moderator không có quyền nhận phần phí này.

 • Phí tổ chức là 10%
 • Vậy organizer sẽ nhận về 100,000*10% = 10,000 FXCE

c. Phí hệ thống (%)

Phí hệ thống mặc định là 1% trên phí tham gia, khoản phí này sẽ được thanh toán tự động cho hệ thống mỗi khi có người đăng ký tham gia thi.

 • Phí hệ thống là 100,000*1% = 1000 FXCE

d. Khoản tài trợ ($FXCE)

Khi tạo cuộc thi trên FXCE Colosseum, Organizer có thể nhận tài trợ từ các nhà tài trợ cuộc thi. Organizer sẽ không được thu phí từ tiền tài trợ, toàn bộ sẽ nằm trong pool giải thưởng dành cho người tham dự.

Ví dụ: Tổng tài trợ cho cuộc thi này là 50,000 FXCE.

 

5. Tổng giá trị giải thưởng ($FXCE)

Vậy tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lúc này sẽ được tính theo công thức sau:

Tổng giá trị giải thưởng = Tổng phí tham gia - Phí tổ chức - Phí hệ thống + Tổng tài trợ

Với ví dụ này, Tổng giá trị giải thưởng sẽ là: 100,000-10,000-1000 + 50,000 = 139,000 FXCE

6. Tỷ lệ giải thưởng (%)

Khi cài đặt tỷ lệ giải thưởng cho các vòng  thi và giải chung cuộc, tỷ lệ giải thưởng này được tính dựa vào tổng giá trị giải thưởng.

 • Tỷ lệ giải thưởng cho top 10 vòng 1 của cuộc thi là 20%
 • Mỗi người trong top này sẽ nhận được: (139,000*0.2)/10 = 2780 FXCE

7. Phí kích hoạt cuộc thi (FXCE)

Sau khi tạo xong các thông tin cũng như thể lệ về cuộc thi, cuộc thi của bạn sẽ ở dạng bản Nháp, bạn cần chuyển trạng thái từ Pending sang Live để kích hoạt cuộc thi. Sau khi kích hoạt, cuộc thi của bạn sẽ hiển thị trên "Danh sách cuộc thi", nhờ đó người dự thi có thể tìm thấy và đăng ký thi.

Phí kích hoạt là 10 FXCE.

***Lưu ý: Trường hợp tất cả các tài khoản đăng ký tham gia thi đều bị loại trước khi bắt đầu cuộc thi (do tiêu chí loại của cuộc thi) hoặc Organizer (hoặc Moderator) gửi email yêu cầu hủy cuộc thi, thì hệ thống sẽ tự động hoàn lại phí đăng ký cho người tham gia, khoản tài trợ cho các nhà tài trợ, cũng như 10 $FXCE phí kích hoạt cho người đã trả phí kích hoạt.

5. Về việc chỉnh sửa và hủy bỏ cuộc thi

 • Organizer và Admin có quyền chỉnh sửa và hủy bỏ cuộc thi khi cuộc thi ở trạng thái Pending (Chưa kích hoạt).
 • Sau khi cuộc thi được kích hoạt, Organizer và Admin sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin gì của cuộc thi.
 • Trường hợp Organizer (hoặc Admin) muốn hủy bỏ cuộc thi sau khi kích hoạt (với điều kiện cuộc thi chưa kết thúc vòng 1), Organizer (hoặc Admin) phải gửi email yêu cầu hủy cuộc thi về [email protected] (dùng email tài khoản FXCE ). Nếu yêu cầu hủy bỏ được duyệt thành công, hệ thống sẽ tự động trả lại phí đăng ký cho người tham gia, trả phần tiền đã tài trợ cho các nhà tài trợ, cũng như 10 FXCE phí kích hoạt cho người đã trả phí (Organizer hoặc Admin).
 • Trường hợp tất cả các tài khoản đăng ký tham gia thi đều bị loại trước khi bắt đầu cuộc thi, hệ thống cũng sẽ tự động trả lại phí đăng ký cho người tham gia, trả phần tiền đã tài trợ cho các nhà tài trợ, cũng như 10 FXCE phí kích hoạt cho người đã trả phí (Organizer hoặc Admin).
ic-comment-blueBình luận
#