Contest Organizer
Quy trình khởi tạo 1 cuộc thi
#
Cs
2 phút đọc
24/10/2022
88
0
1

Sau đây là quy trình khởi tạo một cuộc thi:

Bước 1: Tìm hiểu các lưu ý khi mở một cuộc thi

Organizer cần hiểu rõ một số lưu ý quan trọng khi mở một cuộc thi. 

Bước 2: Tìm hiểu về các loại phí và cách tính tổng giải thưởng

Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu các loại phí và cách tính tổng giá trị giải thương của một cuộc thi được khởi tạo trên FXCE Colosseum. .

Bước 3: Thiết lập thông tin cuộc thi

Sau khi xem và hiểu về các loại phí, bạn đã có thể bắt đầu thiết lập thông tin giới thiệu về cuộc thi như Tên, Banner cuộc thi, tiêu đề, mô tả về cuộc thi... 

Bước 4: Thiết lập điều kiện tham gia

Sau đó, bạn cần thiết lập điều kiện tham gia cuộc thi. Nhà giao dịch cần đạt điều kiện gì để có thể tham gia cuộc thi. 

Bước 5: Thiết lập tiêu chí loại & cơ cấu giải từng vòng

Tiếp theo, bạn có thể thiết lập thông tin về Tiêu chí loại cũng như Cơ cấu giải thưởng của từng vòng thi (không bắt buộc) và giải chung cuộc (bắt buộc)

  • Tiêu chí loại và cơ cấu giải vòng thi

  • Tiêu chí loại và cơ cấu giải chung cuộc

Bước 6: Thiết lập Trader's Guard

Organizer cài đặt Trader's Guard để thiết lập các quy tắc của cuộc thi. Trader's Guard không được sử dụng với mục đích loại tài khoản thi. Các tiêu chí loại tài khoản thi sẽ được cài đặt ở bước 5. Trader's Guard sẽ không được áp dụng đối với các sàn giao dịch ngoài FXCE. 

Bước 7: Kích hoạt cuộc thi

Cuối cùng, bạn cần kích hoạt cuộc thi để users có thể đăng ký tham gia. 

Lưu ý: Bạn không thể tạo thêm cuộc thi khi có một cuộc thi đang ở trạng thái Pending. Bạn cần kích hoạt cuộc thi đó thì mới có thể tạo thêm cuộc thi. 

ic-comment-blueBình luận
#