Contest Organizer
Thiết lập điều kiện tham gia cuộc thi
#
Cs
2 phút đọc
24/10/2022
23
0
0

Sau khi tạo các thông tin giới thiệu về cuộc thi, Organizer cần thiết lập các điều kiện dành cho người tham gia cuộc thi:

 • Phí tham gia: Khi đăng ký tham gia cuộc thi, trader phải trả một khoản phí bằng FXCE do Organizer thiết lập.
 • Chọn sàn giao dịch/Loại tài khoản.
 • Phí tổ chức (%): Do người tạo cuộc thi thiết lập với giá trị <= 50% tổng phí tham gia. Phần phí này sẽ tự động được gửi vào ví của Organizer trước khi phần thưởng giải chung cuộc được gửi đi. Sau đây là ví dụ về phí tổ chức.
   • Organizer cài đặt phí tổ chức là 10%
   • Tổng phí tham gia là 100,000
   • Tổng phí tổ chức Organizer nhận về là 10,000*10% = 10,000 FXCE
 • Thêm quản trị viên: Tài khoản được cấp quyền quản trị có được các quyền như sau:
   • Quyền chỉnh sửa và xóa cuộc thi khi cuộc thi đang ở trạng thái Pending.
   • Quyền kích hoạt cuộc thi (chuyển trạng thái từ Pending sang Live). Quản trị viên sẽ chịu phí kích hoạt cuộc thi 10 FXCE.
   • Quyền gửi mail yêu cầu hủy cuộc thi (với điều kiện trước khi kết thúc vòng 1 - 23:59:59 ngày kết thúc vòng 1).
   • Trong trường hợp yêu cầu hủy cuộc thi được duyệt thành công, 10 FXCE phí kích hoạt cuộc thi sẽ được hoàn lại vào ví tài khoản của Quản trị viên.

*Lưu ý: Quản trị viên không có quyền nhận phí tổ chức.

Và các quy định khác như:

 • Cho phép tham gia ẩn danh: Tài khoản ẩn danh là tài khoản chưa đạt cấp 3 - chưa xác minh danh tính (KYC).
 • Giới hạn số lượng tham gia: Cài đặt tổng số lượng tài khoản giao dịch đăng ký tham gia tối đa.
 • Số tài khoản tham gia thi tối đa của một trader
 • Đây là cuộc thi riêng tư: Chọn Không để công khai và ngược lại. Với cuộc thi riêng tư, chỉ những người dùng nhập đúng mã mời (invitation code) mới có thể tham gia thi.

***Lưu ý:  Tất cả các thông tin sẽ không thể chỉnh sửa sau khi kích hoạt cuộc thi.

ic-comment-blueBình luận
#