Contest Organizer
Thiết lập thông tin giới thiệu cuộc thi
#
Cs
1 phút đọc
24/10/2022
12
0
0

Các thông tin cơ bản, giới thiệu về cuộc thi bao gồm:

  • Banner và avatar cuộc thi (kích thước của banner: chiều rộng = chiều cao * 5): Không bắt buộc. Bạn có thể sử dụng banner và avatar sẵn có của thư viện hình ảnh.
    Nếu không thêm banner hoặc avatar, banner và avatar của cuộc thi sẽ được mặc định theo banner và avatar của Colosseum.
  • Tên, tiêu đề và nội dung cuộc thi: Bắt buộc

Thông tin cuộc thi sẽ hiển thị như ở hình sau:

***Lưu ý:

Organizer có thể tạo cả nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh bằng cách chọn [Thêm tiêu đề] để thêm nội dung. Nội dung sẽ hiển thị với ngôn ngữ mà user - người xem chọn trên trang của user.

***Lưu ý:

Tất cả các thông tin sẽ không thể chỉnh sửa sau khi kích hoạt cuộc thi (chuyển trạng thái từ Pending sang Live).

ic-comment-blueBình luận
#