Knowledge Base
Vì sao có sự chênh lệch giá giữa các sàn?
#
Support
1 phút đọc
14/11/2023
129
0
0

Vì sao có sự chênh lệch giá giữa các sàn?

1. Nguồn Giá: Các sàn giao dịch sử dụng MT4 hoặc MT5 không tự tạo giá mà thay vào đó, họ lấy giá từ nguồn Data Feed của các nhà cung cấp thanh khoản.

2. Nhà Cung Cấp Thanh Khoản: Có 9 cấp bậc nhà cung cấp thanh khoản. Các nhà cung cấp này lấy giá từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn trước khi chuyển đến clear house.

3. Thị Trường Mở và Đóng: Các sàn giao dịch trên thế giới mở cửa và đóng cửa vào các thời điểm khác nhau, có thể xuất hiện sự chênh lệch giá.

4. Thời Gian và Yếu Tố Kinh Tế: Sàn mở muộn vào ngày thứ hai và các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá.

Chênh lệch giá giữa các nguồn data feed là chuyện bình thường và phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là forex.

ic-comment-blueBình luận
#