Khám phá Chuyên mục
show-sidebar
  Arena
  11 bài viết
  Mới nhất
  Contest Organizer
  Hệ số điểm tài khoản (Score multiplier) là gì? Hệ số điểm tài khoản (Score multiplier) được dùng để tăng điểm gain score của tài khoản thi nhằm mục đích tạo...
  24/10/2022
  2 phút đọc
  184
  Contest Organizer
  1. Về điều kiện mở cuộc thi Bạn không thể tạo thêm cuộc thi khi có một cuộc thi đang ở trạng thái Pending. Bạn cần kích hoạt cuộc thi đó thì mới có thể tạo ...
  24/10/2022
  6 phút đọc
  39
  Contest Organizer
  Để biết cách tính tổng giải thưởng của một cuộc thi, giải thưởng từng vòng thi, ta cần tìm hiểu trước các loại phí và khoản tài trợ. 1. Phí tham gia ($FXCE)...
  24/10/2022
  3 phút đọc
  45
  Contest Organizer
  Sau đây là quy trình khởi tạo một cuộc thi: Bước 1: Tìm hiểu các lưu ý khi mở một cuộc thi Organizer cần hiểu rõ một số lưu ý quan trọng khi mở một cuộc th...
  24/10/2022
  2 phút đọc
  92
  Contest Organizer
  Các thông tin cơ bản, giới thiệu về cuộc thi bao gồm: Banner và avatar cuộc thi (kích thước của banner: chiều rộng = chiều cao * 5): Không bắt buộc. Bạn c...
  24/10/2022
  1 phút đọc
  12
  Contest Organizer
  Sau khi tạo các thông tin giới thiệu về cuộc thi, Organizer cần thiết lập các điều kiện dành cho người tham gia cuộc thi: Phí tham gia: Khi đăng ký tham g...
  24/10/2022
  2 phút đọc
  24
  Contest Organizer
  Việc thiết lập cơ cấu giải chung cuộc là bắt buộc với một cuộc thi. Tiêu chí loại và cơ cấu giải các vòng là không bắt buộc. Sau đây sẽ là ví dụ chi tiết về ...
  24/10/2022
  3 phút đọc
  13
  Contest Organizer
  Organizer cài đặt Trader's Guard để thiết lập các quy tắc, quy định, thể lệ của cuộc thi. Trader's Guard không được sử dụng với mục đích loại tài khoản thi. ...
  24/10/2022
  8 phút đọc
  135
  Contest Organizer
  Bạn chỉ có thể kích hoạt cuộc thi trước khi cuộc thi bắt đầu (00:00:00 ngày bắt đầu vòng 1). Cả Organizer và Admin đều có quyền kích hoạt cuộc thi. Bạn sẽ bị...
  19/10/2022
  1 phút đọc
  26
  Contest Organizer
  Quyền hủy cuộc thi thuộc về Moderator. Trước khi kích hoạt cuộc thi: Đi tới cuộc thi bạn muốn hủy, nhấn chọn Settings (hình răng cưa) và chọn Xóa Cuộc thi...
  19/10/2022
  1 phút đọc
  9
  Contest Organizer
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản, đi tới FXCE Colosseum và chọn [Danh sách cuộc thi]. Bước 2: Một danh sách các cuộc thi hiển thị. Xem chi tiết nội dung và thể...
  19/10/2022
  1 phút đọc
  31